สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็ก

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นแผ่นมาตรฐาน
ขนาด 4′ x 8′
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 23.36
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 1.2 mm. น้ำหนัก = 1.2 x 23.36 = 28.03 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 4′ x 8′ x 6.0 mm. น้ำหนัก = 6.0 x 23.36 = 140.16 kg.
ขนาด 5′ x 10′
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 36.50
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 10′ x 2.0 mm. น้ำหนัก = 2.0 x 36.50 = 73.00 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 10′ x 12.0 mm. น้ำหนัก = 12.0 x 36.50 = 438.00 kg.
ขนาด 5′ x 20′
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x 73.00
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 20′ x 4.5 mm. น้ำหนัก = 4.5 x 73.00 = 328.50 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 5′ x 20′ x 20.0 mm. น้ำหนัก = 20.0 x 73.00 = 1460.00 kg.

หมายเหตุ : ตัวคูณในสูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กได้จาก กว้าง(ฟุต) x ยาว(ฟุต) x 0.73(ความถ่วงจำเพาะเหล็ก)
ยกตัวอย่าง : 4′ x 8′ x 0.73 = 23.36 5′ x 10′ x 0.73 = 36.50

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นตัดตามขนาด
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x กว้าง (mm.) x ยาว (mm.) x 0.00785 ÷ 1000

ความหนา 6.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 6 x 500 x 950 x 0.00785 ÷1000 = 22.37 kg.

ความหนา 2.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 2 x 300 x 350 x 0.00785 ÷1000 = 1.41 kg.
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแบน
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x กว้าง (mm.) x ยาว (mm.) x 0.00785 ÷ 1000

ความหนา 3.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 3 x 25 x 6000 x 0.00785 ÷1000 = 3.53 kg.

2-1-2

ความหนา 12.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 12 x 75 x 6000 x 0.00785 ÷1000 = 42.39 kg.
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัดสามเหลี่ยม
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x ฐาน (cm.) x สูง (cm.) ÷ 2 x 0.000785

ความหนา 25.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 25 x 50 x 40 ÷ 2 x 0.000785 = 19.63 kg.

ความหนา 30.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 30 x 53 x 30 ÷ 2 x 0.000785 = 18.72 kg.
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัดกลม
น้ำหนัก (kg.) = หนา (mm.) x รัศมี (cm.) x รัศมี (cm.) x 0.00247

ความหนา 19.0 mm.
ตัวอย่าง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 39 cm.
น้ำหนัก = 19 x 19.5 x 19.5 x 0.00247 = 17.85 kg.

3-1-3

ความหนา 15.0 mm.
ตัวอย่าง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 cm.
น้ำหนัก = 15 x 12.5 x 12.5 x 0.00247 = 5.79 kg.

หมายเหตุ : ตัวเลขของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน 0.00247 คือ (3.14) x 0.000785 ความถ่วงจำเพาะเหล็ก

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัดวงแหวน
น้ำหนัก (kg.) = (รัศมีนอก2 – รัศมีใน2)  x หนา (mm.)  x 0.00247

ความหนา 25.0 mm.
ตัวอย่าง
น้ำหนัก = (152 - 7.52) x 25 x 0.00247
= (225 – 56.25) x 25 x 0.00247
= 168.75 x 25 x 0.00247
= 10.42 kg.

หมายเหตุ : ตัวเลขของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน 0.00247 คือ (3.14) x 0.000785 ความถ่วงจำเพาะเหล็ก

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลา, เหล็กเส้นกลม
น้ำหนัก (kg.) = เส้นผ่านศูนย์กลาง2  x 0.006167 x ยาว (M.)

ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 100 x 100 x 0.006167 x 6 =370.02 kg.

บริษัท แอโร เมทัล จำกัด
90 หมู่ 4 ซอย เทศบาลบางปู 40 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel : 02-058-0583 Fax: 02-058-2929 Moblie (sale team) : 081-450-8989
E-mail: sales@aerometal.co.th