เหล็กตะแกรงฉีก (EXPANDED SHEET)

เหล็กฉีก-size

ขนาดช่อง
รุ่น SW LW T W น้ำหนัก
XS-31 12.0 30.5 1.2 1.5 7.01
XS-32 12.0 30.5 1.6 2.0 12.50
XS-33 12.0 30.5 2.3 3.0 26.80
XS-41 22.0 50.8 1.6 2.0 6.78
XS-42 22.0 50.8 2.3 2.5 12.20
XS-43 22.0 50.8 3.2 3.5 23.80
XS-51 25.0 61.0 1.6 2.5 7.46
XS-52 25.0 61.0 2.3 3.0 12.90
XS-53 25.0 61.0 3.2 4.0 23.90
XS-61 34.0 76.2 2.3 3.0 9.48
XS-62 34.0 76.2 3.2 4.0 17.60
XS-63 34.0 76.2 4.5 5.0 30.90
XS-71 50.0 152.4 2.3 3.5 7.52
XS-72 50.0 152.4 3.2 4.0 11.92
XS-73 50.0 152.4 4.5 5.0 21.00
G-5 8.0 31.0 1.6 2.2 20.56
XG-11 34.0 135.4 4.5 7.0 43.10
XG-12 34.0 135.4 6.0 7.0 50.71
XG-13 34.0 135.4 6.0 9.0 74.00
XG-14 34.0 135.4 8.0 9.0 98.70
XG-21 36.0 101.6 4.5 7.0 40.70
XG-22 36.0 101.6 6.0 7.0 54.40
XG-23 36.0 101.6 6.0 9.0 70.10
XG-24 36.0 101.6 8.0 9.0 93.30

 

บริษัท แอโร เมทัล จำกัด
90 หมู่ 4 ซอย เทศบาลบางปู 40 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel : 02-058-0583 Fax: 02-058-2929 Moblie (sale team) : 081-450-8989
E-mail: sales@aerometal.co.th