เหล็กเกรดพิเศษ DIN ST37-2

STD Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี
C Mn P S Si
< 16 mm. > 16 mm.
 ST37-2 0.17 max 0.20 max 0.14 max 0.045 max 0.045 max -
Yield Strength
(N/mm2)
Tensile Strengt
(N/mm2)
Fracture Elongation (%) Impact Value Charpy-V-Notch Longitudinal
t < 16 mm. t > 16 mm. t < 3 mm. t > 3 mm. up to 1.5 mm. 1.51-2.00 mm. 2.01-2.50 mm. 2.51-2.99 mm. > 3.0 mm. t > 12 mm.
235 225 360-510 340-470 min 16 min 17 min 18 min 19 min 24 27 Joules at 0 C

บริษัท แอโร เมทัล จำกัด
90 หมู่ 4 ซอย เทศบาลบางปู 40 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel : 02-058-0583 Fax: 02-058-2929 Moblie (sale team) : 081-450-8989
E-mail: sales@aerometal.co.th