ท่อชุบ
ท่อชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPE)

QUALITY BS 1387:1985

Light Class

Nominal Outside Diameter Wall Calculated
Dimension Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
DN mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
1/2″ 15 21.40 21.00 2.00 0.95 0.96
3/4″ 20 26.90 26.40 2.30 1.38 1.39
1″ 25 33.80 33.20 2.60 1.98 2.00
1 1/4″ 32 42.50 41.90 2.60 2.54 2.57
1 1/2″ 40 48.40 47.80 2.90 3.23 3.27
2″ 50 60.20 59.60 2.90 4.08 4.15
2 1/2″ 65 76.00 75.20 3.20 5.71 5.83
3″ 80 88.70 87.90 3.20 6.72 6.89
4″ 100 113.90 113.00 3.60 9.75 10.00

Medium Class

Nominal Outside Diameter Wall Calculated
Dimension Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
DN mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
1/2″ 15 21.70 21.10 2.60 1.21 1.22
3/4″ 20 27.20 26.60 2.60 1.56 1.57
1″ 25 34.20 33.40 3.20 2.41 2.43
1 1/4″ 32 42.90 42.10 3.20 3.10 3.13
1 1/2″ 40 48.80 48.00 3.20 3.57 3.61
2″ 50 60.80 59.80 3.60 5.03 5.10
2 1/2″ 65 76.60 75.40 3.60 6.43 6.55
3″ 80 89.50 88.10 4.00 8.37 8.54
4″ 100 114.90 113.30 4.50 12.20 12.50
5″ 125 140.60 138.70 5.00 16.60 17.10
6″ 150 166.10 164.10 5.00 19.70 20.30

Heavy Class

Nominal Outside Diameter Wall Calculated
Dimension Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
DN mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
1/2″ 15 21.70 21.10 3.20 1.44 1.45
3/4″ 20 27.20 26.60 3.20 1.87 1.88
1″ 25 34.20 33.40 4.00 2.94 2.96
1 1/4″ 32 42.90 42.10 4.00 3.80 3.83
1 1/2″ 40 48.80 48.00 4.00 4.38 4.42
2″ 50 60.80 59.80 4.50 6.19 6.26
2 1/2″ 65 76.60 75.40 4.50 7.93 8.05
3″ 80 89.50 88.10 5.00 10.30 10.50
4″ 100 114.90 113.30 5.40 14.50 14.80
5″ 125 140.60 138.70 5.40 17.90 18.40
6″ 150 166.10 164.10 5.40 21.30 21.90