งานโครงสร้างอาคาร (Special Structural Plate) ,เหล็กกันสึก (High Tensile Plate)

DIN 17100 ST52-3 , ASTM A572 GR 50

STD Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี
C Mn P S Si
ST52-3 N 0.20 max 1.60 max 0.035 max 0.035 max 0.15-0.50
Thickness
(mm.)
Yield Strength
(N/mm2)
Tensile Strengt
(N/mm2)
Elongation (%) Impact Value Charpy-V-Notch Longitudinal
t > 12 mm. t < 12 mm.
10 – 60 > 350 > 510 min 22 27 Joules 20 Joules
> 60-100 > 330 > 510 min 22 at 20 – C at 20 – C
STD Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี Yield Strength
(N/mm2)
Tensile Strength
(N/mm2)  
Elongation (%)
C Mn P S Si 2 in (50 mm.) 8 in (200 mm.)
A572 Gr. 50 0.23 max < 1.35 0.04 max 0.05 max < 0.40 > 345 > 450 min 21 min 18
เหล็กสำหรับงาน Boiler

ASTM A516 GR 70

Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี Yield Strength  Tensile Strength   Elongation (%)
Thickness C Mn P S Si 2 in (50 mm.) 8 in (200 mm.)
< 12.5 mm 0.27 1.3 0.035 0.04 0.45 min 260 N/mm2 485 – 620 N/mm2 min 21 min 17
12.5- 50 mm 0.28 1.3 0.035 0.04 0.45
>50 – 100 mm 0.3 1.3 0.035 0.04 0.45
>100 – 200 mm 0.31 1.3 0.035 0.04 0.45
งานโครงสร้างทั่วไป (General Structure)

ASTM A36

STD Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี Yield Strength (N/mm2) Tensile Strength (N/mm2)   Elongation (%)
C Mn P S Si 2 in (50 mm.) 8 in (200 mm.)
A36 0.26 max - 0.04 max 0.05 max < 0.40 > 250 400-550 min 21 min 20
เหล็กเกรดพิเศษ ASTM A283 GR C
STD Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี Yield Strength
(N/mm2)
Tensile Strength
(N/mm2)  
Elongation (%)
C Mn P S Si 2 in (50 mm.) 8 in (200 mm.)
 A283 GR. C 0.24 max 0.90 max 0.035 max 0.04 max 0.15-0.40 > 205 380-515 min 25 min 22
เหล็กเกรดพิเศษ ASTM A285 GR C
STD Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี Yield Strength
(N/mm2)
Tensile Strength
(N/mm2)  
Elongation (%)
C Mn P S Si 2 in (50 mm.) 8 in (200 mm.)
 A285 GR. C 0.28 max 0.98 max 0.035 max 0.04 max 0.08-0.45 > 205 380-515 min 27 min 23
เหล็กเกรดพิเศษ DIN ST37-2
STD Chemical Composition / ส่วนประกอบทางเคมี
C Mn P S Si
< 16 mm. > 16 mm.
 ST37-2 0.17 max 0.20 max 0.14 max 0.045 max 0.045 max -
Yield Strength
(N/mm2)
Tensile Strengt
(N/mm2)
Fracture Elongation (%) Impact Value Charpy-V-Notch Longitudinal
t < 16 mm. t > 16 mm. t < 3 mm. t > 3 mm. up to 1.5 mm. 1.51-2.00 mm. 2.01-2.50 mm. 2.51-2.99 mm. > 3.0 mm. t > 12 mm.
235 225 360-510 340-470 min 16 min 17 min 18 min 19 min 24 27 Joules at 0 C